Odslej ves očetovski dopust plačan

Novo leto je prineslo nekaj sprememb na področju starševskega varstva. Med njimi je tudi organizacija očetovskega dopusta.

V lanskem letu so bili očetje novorojenčkov upravičeni do 25 dni plačanega ter 25 dni neplačanega dopusta, z letošnjim letom pa bodo lahko koristili skupno 30 dni plačanega očetovskega dopusta. Neplačanega dopusta ne bo več.

Spremembe bodo tudi pri načinu koriščenja dopusta. Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče koristiti do otrokovega šestega meseca. Preostalih 15 dni bodo morali očetje koristiti strnjeno kadarkoli do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole.